Cách xác định và ký hiệu khoảng bài poker tại v9bet

Cách xác định và ký hiệu khoảng bài poker tại v9bet

Để phân tích một hand, bạn cần viết ra và tóm lược khoảng bài của đối thủ theo cách có thể đánh giá dễ dàng.

Dưới đây là bảng tổng quan các loại bài tại v9bet và cách ký hiệu chúng:

Loại bàiVí dụ khoảng bàiCách ký hiệu
Tất cả các đôi22, 33, 44, …, AA22+
Một dải đôi liên tiếp44, 55, 66, 7777-44
Một dải bài đồng chất liền nhau65s, 76s, 87s, 98s,
T9s, JTs, QJs, KQs, AKs
65s+
Một dải bài đồng chất74s, 75s, 76s74s+
Tất cả các kết hợp có ÁtA2s, …, AKs,
A2o, …, AKo
A2+
Tất cả các kết hợp có Át đồng chấtA2s, …, AKsA2s+
Tất cả các kết hợp có K khác chấtK2o, K3o, …, KQo, AKoAKo, K2o+
Một dải bài đồng chất cách nhau 1 lá bài86s, 97s, T8s, J9s, QTs, KJs, AQsAQs-86s
Top x% của những bài tẩy mạnh nhất5%88+, AJs+, KQs, AKo

Có 2 quy tắc trong cách ký hiệu các khoảng bài:

  • Với những dải bài mà khoảng cách giữa lá cao nhất và lá thấp nhất là từ 1 lá bài trở lên: chỉ có lá thấp tiến dần đến lá bài áp sát lá cao. Ví dụ: một khoảng bài được ký hiệu là 96+ bao gồm 96, 97 và 98.
  • Tuy nhiên, đối với 2 lá bài liên tiếp không có khoảng cách, như 65+ chẳng hạn, thì cả 2 lá bài sẽ tiến dần lên cho đến AK. Nghĩa là khoảng bài 65+ sẽ gồm có 65, 76, 87, …, AK.

link vào v9bet chơi poker online.

link đăng ký v9bet chơi poker online.