Tìm hiểu về game Domino QQ

Domino QQ là game bài xuất xứ từ Trung Quốc, các thẻ bài của trò chơi này tương tự các con cờ trong cờ Domino tại Việt Nam, nhưng cách chơi lại khác nhau.

  1. Cách sắp xếp các kết hợp thẻ bài

– Hệ thống sẽ tự động sắp xếp bài có kết hợp cao nhất, người chơi không cần tự xếp bài.

– 4 lá bài sẽ được xếp thành 2 bên là bài Tay Trái ( TR ) và bài Tay Phải ( TP ). Mỗi bên sẽ gồm 2 thẻ bài.

– Hệ thống sẽ xếp 2 thẻ bài có kết hợp điểm cao nhất cho bài TR, các thẻ bài còn lại sẽ xếp vào bài TP.

Domino QQ 4

  1. Cách so sánh các kết hợp thẻ bài

– Đầu tiên, so sánh số điểm của bài TR, người chơi có số điểm bài TR cao hơn sẽ thắng, không cần so sánh bài TP.

– Nếu số điểm của bài TR bằng nhau sẽ so sánh tiếp số điểm của bài TP. Người chơi có số điểm bài TP cao hơn sẽ thắng.

Domino QQ 5

– Nếu số điểm của bài TP tiếp tục bằng nhau thì sẽ so sánh số điểm của thẻ bài cao điểm nhất trong 4 lá bài.

Domino QQ 6

– Cuối cùng, nếu vẫn bằng nhau thì sẽ so sánh phần trên của thẻ bài cao điểm nhất.