Bổ sung tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Thịnh cho đội tuyển Việt Nam

Do tiền vệ Võ Huy Toàn không thể triệu tập vì chấn thương, HLV Mai Đức Chung đã gọi bổ sung tiền vệ trung tâm Ngô Hoàng Thịnh cho đội tuyển Việt Nam.

Ngô Hoàng Thịnh được gọi bổ sung lên tuyển Việt Nam