Cước sắc là gì trong bài Chắn

Chắn thường được chơi trong các dịp lễ tết, hội hè. Đặc biệt chơi chắn đề cao trình độ, học vấn và oai phong của bậc quân tử thời xưa.

Tuy nhiên với cách chơi online thì các bạn cần lưu ý các loại cước sắc như sau:

Khi Ù, nếu bài ù có những điểm đặc biệt thì sẽ được ăn thêm tiền, điểm đặc biệt ấy gọi là “Cước”. Bạn cần ghi nhớ các cước bên dưới để biết cách xướng ù khi kết thúc ván chắn, điều này rất quan trọng đối với người mới học cách đánh chắn.

Ở Chắn Vạn Văn có đầy đủ các cước như ngoài đời, gồm có:

– Xuông: ù rộng và không có cước sắc gì.Trường hợp này có thể hạ bài và không cần xướng ,trong chắn vạn văn khi ù cũng đặt sẵn cước này.

– Thông: ù tiếp sau khi ván liền trước vừa ù .(Ván trước treo tranh,trái vỉ vẫn được xướng thông nhưng ù báo thì không được)

– Chì: ù tại cửa chì của mình.

– Thiên ù: ù khi lên bài đủ 10 tổ hợp chắn, cạ và có đủ ít nhất 6 chắn. Trường hợp này chỉ rơi vào người chơi nào có cái.

– Địa ù: ù quân bài nọc đầu tiên hoặc chíu địa ù quân bài người chơi khác đánh khi chưa bốc nọc. (nhiều nơi chỉ cho phép khi chưa qua vòng đầu tiên)

– Tôm: trên bài ù có bộ ba: tam vạn, tam sách, thất văn.(tối đa có 4 tôm)

– Lèo: trên bài ù có bộ ba: cửu vạn,bát sách,chi chi.(tối đa có 4 lèo)

Cách chơi chắn Việt Nam - Tổng hợp 3 tình huống khiến game thủ ...

– Bạch định: bài ù toàn quân đen.

– Tám đỏ: bài ù có đúng 8 quân đỏ.

– Kính tứ chi: bài ù có 4 con chi chi đỏ còn lại toàn quân đen.(trường hợp này khi ù được kèm thêm các dịch là lý do để có 4 con chi như chíu, thiên khai, ăn bòn)

– Thâp thành: bài ù có đủ 10 chắn.

– Thiên khai: bài ù khi lên bài có sẵn 4 quân giống nhau.

– Ăn bòn: bài ù có 1 chắn bất kỳ hạ xuống ăn thành 2 chắn giống nhau.

– Ù bòn: khi cây ù cũng chính là cây ăn bòn.

– Có chíu: bài ù có chíu.

– Chíu ù: khi cây ù cũng chính là cây chíu

– Bạch thủ ù chi: bài ù bạch thủ cây chi chi.(trên game chắn online là : bạch thủ chi)

– Hoa rơi cửa phật: bài ù chì bạch thủ quân nhị vạn khi trên chiếu ăn 1 chắn ngũ vạn. Xướng cước này thì không được xướng cước chì, bạch thủ nữa.

– Cá lội sân đình: bài ù chì bạch thủ quân bát vạn khi trên chiếu ăn 1 chắn ngũ vạn. Xướng cước này cũng không được xướng cước chì, bạch thủ nữa.

Khi làm game chắn chúng tôi đã tham khảo các cước sắc ở các vùng miền khác nhau và đưa ra các cước sắc phổ biến nhất với mọi người, các cước sắc sau không được hỗ trợ ở Chắn Vặn Văn:
– Nhà lầu xe hơi hoa rơi cửa phật: Khi ù, bài trên tay có chắn ngũ vạn (nhà lầu), chắn tứ vạn (hình cái xe), chì bạch thủ nhị vạn (hoa đào).

– Ngư ông bắt cá: Khi ù, bài trên tay có chắn chi chi (ngư ông), chắn ngũ sách (thuyền), chì bạch thủ bát vạn (cá).

– Cá vọt mạn thuyền: (Dưới chiếu có ngũ thuyền, ù chì bạch thủ bát cá).

– Cuốc đất trồng hoa: (Dưới chiếu có lục vạn (cầm cuốc), ù chì bạch thủ nhị hoa đào).